Brug for en advokat ?

DENLAW Advokater tilbyder professionel advokatbistand indenfor mange forskellige områder...

Om DENLAW Advokater

DENLAW Advokater er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer. Fællesskabet blev stiftet i 1977 og har siden holdt til i de nuværende lokaler på adressen Østergade 55, 1100 København K.

DENLAW Advokater yder højt kvalificeret rådgivning samt bistand til førelse af retssager. Vi repræsenterer et bredt udvalg af specialer, som sikrer, at klienternes sager altid bliver behandlet af en advokat med særlig indsigt i det pågældende område. I tilfælde, hvor det er relevant, fordi sagen rummer flere aspekter, kan vi sammensætte et team, der kommer hele vejen rundt om alle problemerne.

Vores klienter er såvel store, mellemstore og små erhvervsvirksomheder som private.

For at sikre vedligeholdelsen af vores høje faglige niveau lægger vi stor vægt på efteruddannelse og sparring mellem kontorets advokater.

Vi lægger vægt på en god og åben kommunikation med vores klienter, da det styrker tilliden mellem advokat og klient.

DENLAW Advokaters fagområder

Advokaterne hos DENLAW praktiserer både erhvervsret, privatret og strafferet.

På det erhvervsretlige område rådgives især inden for områderne fast ejendom, erstatnings- og forsikringsret, entrepriseret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser, generationsskifte, shipping- og transportret, IP-ret og internationale kontrakter.

Rådgivningen for private er især koncentreret om køb- og salg af fast ejendom, dødsbobehandling, arv og testamente, ægtepagter, strafferet, ansættelsesret, erstatningsret og lejeret.

DENLAW Advokater bistår med undersøgelser og rådgivning, udredning af juridiske problemstillinger, forhandlinger, kontraktudformninger, procedure for retten og voldgiftsinstitutioner. DENLAW Advokater fører retssager for alle Danmarks retsinstanser.

Vor rådgivning er baseret på en omkostningseffektiv organisation, som giver vores klienter hurtig og effektiv service af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Private

Ansættelses- og arbejdsret
Byggesager
Dødsbo og bodeling
Forsikrings- og erstatningsret, herunder personskadeerstatning
Køb og salg af bolig
Lejeret
Strafferet
Testamente og arv
Tvangsauktion
Ægtepagter og samejeoverenskomster

Erhverv

Ansættelsesret
Inkasso
Entrepriseret
Bank- og finansieringsret
Udarbejdelse af kontrakter
Generationsskifte
Virksomhedsoverdragelse
Konfliktløsning
Kunde- og leverandørsamarbejde
Markedsføringsloven
Patent og varemærke
Rekonstruktion, insolvens og konkurs
Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Se mere omkring den enkelte advokats fagområder på advokatens side

Kontakt Denlaw

Internationalt samarbejde med Avrio Advocati, Oresundsadvokater og Cyrus Ross International

Gennem vores samarbejde med tre internationale advokatorganisationer, tilbyde DENLAW international juridisk rådgivning.

DENLAW Advokater samarbejder med tre internationale advokatorganisationer, og kan således tilbyde international juridisk rådgivning. Dette medfører, at vi er i løbende dialog med advokater fra medlemskontorerne i andre lande, såvel i som udenfor EU, ved både større konferencer som mindre møder. Vi kan derfor sikre, at vores klienters sager, hvor der kræves advokatbistand i udlandet, bliver varetaget af en kompetent kollega i det pågældende land, og at det er en kollega, som vi kender i forvejen.

Det internationale samarbejde foregår igennem organisationerne Cyrus Ross, Oresundsadvokater og Avrio.

Læs mere om vores samarbejdspartnere: