Brug for en advokat ?

DENLAW advokater tilbyder professionel advokatbistand indenfor mange forskellige områder...

Vi dækker alle dine behov for Advokatbistand

DENLAW er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer. Fællesskabet blev i 1977 etableret i de nuværende lokaler på adressen Østergade 55, 1100 København K.

DENLAW yder højt kvalificeret rådgivning og bistand til førelse af retssager til såvel erhvervsklienter som klienter med privatretlige sager. Vi repræsenterer et bredt udvalg af specialer, som sikrer, at klienternes sager altid bliver behandlet af en advokat med særlig indsigt i det pågældende område. I tilfælde, hvor det er relevant, fordi sagen rummer flere aspekter, kan vi sammensætte et team, der kommer hele vejen rundt om alle problemerne.

Vore klienter er såvel store, mellemstore og små erhvervsvirksomheder som private.

For at sikre vedligeholdelsen af vores høje faglige niveau lægger vi stor vægt på efteruddannelse og sparring mellem kontorets advokater.

Vi lægger vægt på en god og åben kommunikation med vores klienter, da det styrker tilliden mellem advokat og klient.

kobenhavns_radhus.jpg
book_et_mode.png

DENLAW advokaternes fagområder

DENLAW praktiserer både erhvervsret, privatret og strafferet.

På det erhvervsretlige område er de særlige kompetencer især inden for fast ejendom, erstatnings- og forsikringsret, entrepriseret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser, generationsskifte, skat, shipping- og transportret, IP-ret og internationale kontrakter såvel som individuel rådgivning.

Inden for privatret er ekspertiserne især inden for dødsbobehandling, arv og testamente, strafferet, ansættelsesret, erstatningsret og lejeret.

DENLAW bistår med undersøgelser og rådgivning, udredning af juridiske problemstillinger, forhandlinger, kontraktudformninger og procedure for retten og voldgiftsinstitutioner.

DENLAW fører retssager for alle Danmarks retsinstanser.

Vor rådgivning er baseret på en omkostningseffektiv organisation, som giver vore klienter hurtig og effektiv service af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Private

Ansættelses- og arbejdsret
Byggesager
Dødsbo og bodeling
Køb og salg af bolig
Lejeret
Forsikrings- og erstatningsret, herunder personskadeerstatning
Strafferet
Testamente og arv
Tvangsauktion

Erhverv

Dårlige betalere og inkasso
Entrepriseret
Kontrakter
Generationsskifte
Virksomhedsoverdragelse
Konfliktløsning
Kunde- og leverandørsamarbejde
Markedsføringsret
Design og varemærkerettigheder
Rekonstruktion, insolvens og konkurs
Selskabskonstruktion og virksomhedsformer
Samarbejde med rådgivere i skat & selskabsskat

Se mere omkring den enkelte advokats fagområder på advokatens side

Kontakt Denlaw

Internationalt samarbejde med Avrio Advocati, Oresundsadvokater og Cyrus Ross International

denlaw_internationalt_advokat_samarbejde.png

Gennem vores samarbejde med tre internationale advokatorganisationer, tilbyde DENLAW international juridisk rådgivning.

DENLAW samarbejder med tre internationale advokatorganisationer, og kan således tilbyde international juridisk rådgivning. Dette medfører, at vi er i løbende dialog med advokater fra medlemskontorerne i andre lande, såvel i som udenfor EU, ved både større konferencer som mindre møder.

Vi kan derfor sikre, at vore klienters sager, hvor der kræves advokatbistand i udlandet, bliver varetaget af en kompetent kollega i det pågældende land og at det er en kollega, som vi kender i forvejen.

De internationale samarbejder foregår igennem organisationerne Cyrus Ross, Oresundsadvokater og Avrio.

Læs mere om vores samarbejdspartnere:


avrio-advocati.png
oresundsadvokater.png
cyrus-ross.png