Brug for en advokat ?

DENLAW Advokater tilbyder advokatbistand
indenfor mange forskellige områder...

DENLAW Advokater tilbyder advokatbistand indenfor mange forskellige områder...

Om DENLAW Advokater

DENLAW Advokater er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer. Fællesskabet blev stiftet i 1977 og har siden holdt til i de nuværende lokaler på adressen Østergade 55, 1100 København K.

DENLAW Advokater yder højt kvalificeret rådgivning samt bistand til førelse af retssager. Vi repræsenterer et bredt udvalg af specialer, som sikrer, at klienternes sager altid bliver behandlet af en advokat med særlig indsigt i det pågældende område. I tilfælde, hvor det er relevant, fordi sagen rummer flere aspekter, kan vi sammensætte et team, der kommer hele vejen rundt om alle problemerne.

Vores klienter er såvel store, mellemstore og små erhvervsvirksomheder som private.

For at sikre vedligeholdelsen af vores høje faglige niveau lægger vi stor vægt på efteruddannelse og sparring mellem kontorets advokater.

Vi lægger vægt på en god og åben kommunikation med vores klienter, da det styrker tilliden mellem advokat og klient.

DENLAW Advokaters fagområder

Advokaterne hos DENLAW praktiserer både erhvervsret, privatret og strafferet.

På det erhvervsretlige område rådgives især inden for områderne fast ejendom, erstatnings- og forsikringsret, entrepriseret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser, generationsskifte, shipping- og transportret, IP-ret og internationale kontrakter.

Rådgivningen for private er især koncentreret om køb- og salg af fast ejendom, dødsbobehandling, arv og testamente, ægtepagter, strafferet, ansættelsesret, erstatningsret og lejeret.

DENLAW Advokater bistår med undersøgelser og rådgivning, udredning af juridiske problemstillinger, forhandlinger, kontraktudformninger, procedure for retten og voldgiftsinstitutioner. DENLAW Advokater fører retssager for alle Danmarks retsinstanser.

Vor rådgivning er baseret på en omkostningseffektiv organisation, som giver vores klienter hurtig og effektiv service af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Private

 • Ansættelses- og arbejdsret
 • Byggesager
 • Børnesager (forældremyndighed, bopæl og samvær)
 • Dødsbobehandling
 • Forsikrings- og erstatningsret, herunder personskadeerstatning
 • Køb og salg af bolig
 • Lejeret
 • Samlivsophør
 • Skilsmisse og bodeling
 • Strafferet
 • Testamente og arv
 • Tvangsauktion
 • Tvangsfjernelsessager
 • Værgemålssager
 • Ægtepagter 
 • Samejeoverenskomster

Erhverv

 • Ansættelsesret
 • Inkasso
 • Entrepriseret
 • Bank- og finansieringsret
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Generationsskifte
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Konfliktløsning
 • Kunde- og leverandørsamarbejde
 • Markedsføringsloven
 • Patent og varemærke
 • Rekonstruktion, insolvens og konkurs
 • Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Se mere omkring den enkelte advokats fagområder på advokatens side

Mød vores stærke team af advokater

Ebbe Høst

Advokat
Møderet for Højesteret

Carsten Eriksen

Advokat
Møderet for Højesteret

Martin Schmidt-Larsen

Advokat
Møderet for Landsretten

Stephan Falsner

Advokat
Møderet for Landsretten

Poul Georg Laursen

Advokat
Møderet for Højesteret

Henrik Bonné

Advokat
Møderet for Højesteret

Det øvrige team

Emma Schou Nielsen

Legal Intern

Vanessa Karamy

Legal Intern

Internationalt samarbejde med Avrio Advocati, Oresundsadvokater og Cyrus Ross International

Gennem vores samarbejde med tre internationale advokatorganisationer, tilbyde DENLAW international juridisk rådgivning.

DENLAW Advokater samarbejder med tre internationale advokatorganisationer, og kan således tilbyde international juridisk rådgivning. Dette medfører, at vi er i løbende dialog med advokater fra medlemskontorerne i andre lande, såvel i som udenfor EU, ved både større konferencer som mindre møder. Vi kan derfor sikre, at vores klienters sager, hvor der kræves advokatbistand i udlandet, bliver varetaget af en kompetent kollega i det pågældende land, og at det er en kollega, som vi kender i forvejen.

Det internationale samarbejde foregår igennem organisationerne Cyrus RossOresundsadvokater og Avrio.

Læs mere om vores samarbejdspartnere: