Advokat (H), MBA

Henrik Bonné

Henrik Bonné rådgiver private samt fonde, foreninger, mindre virksomheder og brancheforeninger med særligt fokus på organisatoriske og strategiske spørgsmål herunder ansættelsesret, databeskyttelse, vedtægtsmæssige forhold og kontraktindgåelse.

Uddannelse
Cand.jur., Københavns Universitet 1989
Møderet for Landsret 1994
Møderet for Højesteret 2001
MBA, Henley Management College 2005

Fremmedsprog
Engelsk og fransk

Medlemskaber

 • Det danske Advokatsamfund
 • Københavns Advokatforening

Arbejdsområder

Erhvervsret, herunder:

 • Selskabsret
 • Foreningsret og fondsret
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Etiske spørgsmål

Fast ejendom, herunder:

 • Køb, salg og finansiering
 • Administration
 • Lejeret og andelsboligret
 • Tvangsauktioner

Person-, familie og arveret, herunder:

 • Testamenter
 • Dødsbobehandling
 • Generationsskifte
 • Bodeling

Civile retssager og voldgiftssager

Dyreværn med særligt fokus på truede og forsvarsløse dyr

Kontaktinformation

E-mail: hb@denlaw.dk
Tlf.: +45 3313 1511
Mobil: +45 5075 8071

Bankkonto:
Spar Nord Bank: 9385 – 4575884267
SWIFT/BIC: SPNODK22
IBAN: DK 10 9385 457 5884267

CVR-nr. 33578792

Sikker mail
sikkerpost@denlaw.dk

Sekretær
Sussie Hansen
E-mail: sh@denlaw.dk