Advokat

Mai Armstrong

Mai Armstrong har igennem flere år specialiseret sig i rådgivning om familie-/arveret herunder bl.a. ægtepagter, testamenter, dødsboer, sager om bopæl, forældremyndighed og samvær samt skilsmisse- og bodelingssager.

Herudover har Mai Armstrong mangeårig erfaring med rådgivning af arbejdsgivere og arbejdstagere i ansættelsesretlige sager om bortvisning, opsigelse samt ansættelseskontrakter m.v.

Mai Armstrong fører sager i Familieretshuset, børne- og ungeudvalg, Ankestyrelsen samt i retterne og rådgiver såvel privatpersoner som mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Uddannelse
Advokat, 2005
Advokatfuldmægtig, 2002
Cand. jur. Århus Universitet, 2001
EDB-assistent, Århus Købmandsskole, 1989

Karriere
Advokat, DENLAW Advokater, 2020-
Advokat, Partner, Advokatkontoret Armstrong.dk, 2013-
Advokat, Partner, Nexus Advokater, 2013-2017
Advokat, Munk | Hartz Advokater, 2012
Advokat, WTC advokaterne, 2009-2011
Advokat, EUROLAW, 2005-2009
Advokatfuldmægtig 2002-2005
EDB-medarbejder, 1990 – 1993

Fremmedsprog
Engelsk og Skandinavisk

Medlemskaber

 • Advokatsamfundet
 • Egedal Rotary Klub
 • JUC Netværk om børns rettigheder 
 • Danske AnsættelsesAdvokater 

Arbejdsområder

 • Skilsmisse og bodeling
 • Samlivsophør
 • Samejeoverenskomster
 • Børnesager (forældremyndighed, bopæl og samvær)
 • Tvangsfjernelsessager
 • Ansættelsesret
 • Testamenter og ægtepagter
 • Dødsbobehandling
 • Værgemålssager
 • Civile retssager

Kontaktinformation

E-mail: mai@denlaw.dk
Tlf.: +45 3313 1511
Mobil: +45 3146 3631

Klientkonto:
Handelsbanken: 7630-2073630
SWIFT/BIC: HANDDKKK
IBAN: DK 54 7630 000 2073630

CVR-nr. 34951683

Sikker mail
sikkerpost@denlaw.dk

Sekretær
Sussie Hansen
E-mail: sh@denlaw.dk